ایستگاه تاکسی باغ ملی لاهیجانشهر لاهیجان

خیابان انقلاب،روبروی سینما بعثت،جنب باغ ملی لاهیجان

ابعاد تاج ایستگاه 5/80*1/30

ابعاد هر باکس 1/72*1/42