پل عابر پیاده میدان الغدیر لنگرود


شهر لنگرود
خروجی لنگرود به سمترودسر و رامسر،جنب میدان الغدیر لنگرود
ابعاد 26/80*2 متری