پل عابر پیاده خیابان حافظ لنگرود


شهر لنگرود
ورودی لنگرود از سمت لاهیجان،روبروی کارخانه جوادیان لنگرود،خیابان اصلی شهر لنگرود،خیابان حافظ
ابعاد11/5*2/70 متری